İmbatlı Mahallesi, 1825. Sk., 35575 Karşıyaka/İzmir

HoLEP (Holmium Lazer Enükleasyon Prostat)

Prostat mesanenin alt kısmında, işeme kanalının etrafını saran, meninin dışarı atılmasına ve spermlerin canlı kalmasına yardımcı olan bir bezdir. Erkekler yaşlandıkça prostat büyür ve yaklaşık yarısında işeme zorluğu ortaya çıkar.

Prostat mesanenin alt kısmında, işeme kanalının etrafını saran, meninin dışarı atılmasına ve spermlerin canlı kalmasına yardımcı olan bir bezdir. Erkekler yaşlandıkça prostat büyür ve yaklaşık yarısında işeme zorluğu ortaya çıkar. Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte 3 erkekten birinde operasyon gerekmektedir.

Günümüzde operasyon için kullanılan cerrahi teknolojiyi 2 ana başlık altında toplanmak mümkündür; elektrik ve lazer enerjisi. Bunların hepsi işeme kanalının kullanıldığı, kamera sistemleri ile yapılan kapalı (endoskopik) girişimlerdir. Elektrik enerjisi kullanılanlar; TURP (transüretral prostat rezeksiyonu) ve plazmakinetik TURP teknikleridir. Lazerlerde en yaygın kullanılan teknikler; buharlaştırma (vaporizasyon) ve doku çıkarma (enükleasyon) olarak ikiye ayrılır. Buharlaştırma esasına dayanan lazerlerin başında Greenlight KTP ve Redlight (Diode) gelmektedir. Bu teknikte prostat aşırı sıcak lazer enerjisi ile ısıtır ve eritir. En son lazer teknolojisi olan HoLEP (holmium lazer enükleasyon prostat) ile prostat prostat dokusunun tamamen alınması mümkün olmaktadır.

TURP, plazmakinetik TURP, Greenlight lazer ve Diode lazer gibi yöntemlerde prostat dokusunun tamamen çıkarılamaması ve işlem sonrası uzun süren idrarda yanma ve işeme problemleri hasta memnuniyetini azaltmaktadır. Lazer teknolojisindeki son gelişmeler sonucunda, HoLEP ameliyatı tüm dünyada, özellikle büyük prostatlarda, ilk tercih olarak önerilmekte ve prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmektedir.

Girişim hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek, kapalı olarak yapılır. Prostat dokusu kapsülünden lazer enerjisi ile sıyırılarak, aynen açık ameliyatta olduğu gibi, büyüyen prostatın tamamı çıkarılır. Lazer kullanıldığı için kanama olmaz. İdrar kesesine itilen prostat dokusu özel bir aletle (morselatör) kıyma haline getirilir. Çıkarılan bu prostat dokusunun patolojik incelemeye gönderilebilmesi ile iyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri olup olmadığı da anlaşılabilmesi bir başka avantajıdır.

Holmium Lazerin doku derinliği 0,4 milimetre olduğundan erkeklikle ilgili sinirlere hasar verme riski yoktur. HoLEP yöntemi her büyüklükteki prostata uygulanabilmektedir. Bunun yanında, yöntemin kapalı olarak yapılması; hastanın hemen ertesi gün evine gidebilmesi, rahat idrar yapması ve erkeklik üzerine zararının olmaması gibi avantajlar sağlar. HoLEP tekniğinde ameliyat işeme deliğinden girilerek kamera ile yapılır. Lazer atışları ile prostat dokusu kapsülden tam olarak sıyrılır. İşlem prostat dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak 30-90 dakika arasında değişmektedir. Bu işlem hastaya belden iğne ile (spinal anestezi) uyuşturularak da yapılabilir, böylece genel anestezi hali olmaksızın ameliyat ile tedavi prosedürü tamamlanabilir. Yöntemin en büyük avantajı hızlı iyileşme sürecinin olması, operasyon esnasında yok denecek kadar az kanama meydana gelmesi ve prostatın tamamının laserle çıkarılabilmesidir. Doku tamamen çıkarıldığında tekrar büyüme riski oldukta düşüktür. Ancak prostat dokunun etrafını saran sert tabaka çıkarılmadığı için yaşamınız boyunca prostat kanseri için yıllık kontroller şarttır.

Kullanılan lazer enerjisi, tam yerine isabet etmekte ve enerjinin derin dokulara nüfuz etmesini önleyecek şekilde su tarafından yüksek oranda emilmesi de bir diğer avantajlarıdır. Bu sayede operasyon sonrası diğer lazerlerde olduğu gibi uzun süren ölü prostat doku döküntüsü olmayıp, idrarda yanma gibi şikayetler daha az gözlenmektedir.