İmbatlı Mahallesi, 1825. Sk., 35575 Karşıyaka/İzmir

Özgeçmiş


Tıp Eğitimi

• Tıp Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987)

• Uzman Dr., İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (1996-2010)

• Laparoskopik Ürolojik Cerrahi, Heilderberg Üniversitesi Heilbronn Hastanesi , Almanya (2008)

• Doçent Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (2010-2013)

• Doçent Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Göztepe MedicalPark Hastanesi Üroloji Kliniği (2013-2016)

• Profesör Dr., İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı (2016)

• Profesör Dr., İzmir MedicalPark Hastanesi Üroloji Kliniği (2016'den bugüne)

Tıbbi İlgi Alanları

Ürolojik Tümörler

• Laparoskopik ve Endoskopik girişimler (böbrek, prostat, mesane, böbreküstü bezi)

• Prostat kanseri tedavisinde sinir koruyucu radikal prostatektomi

• Böbrek kanseri tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi ve parsiyel nefrektomi (nefron koruyucu)

• Mesane kanseri tedavisinde transüretral rezeksiyon, radikal sistektomi ve yapay mesane operasyonları

• Laparoskopik böbrek üstü bezi ameliyatı

• Testis kanseri operasyonları

Endoskopik Girişimler

• Böbrek taşları (Perkütan nefrolitotomi, Fleksible Üreterorenoskopi ve Lazer ile taş kırma)

• Üreter taşları (Endoskopik Lazer sistemi - Semirigid, Fleksible)

• Endoskopik prostat tedavisi (HoLEP Lazer ve Plazmakinetik teknolojisi ile prostat operasyonu, TUR-P)

• Endoskopik mesane tümörü tedavisi

• Laparoskopik piyeloplasti (üreter darlık onarımı)

Kadın Ürolojisi

• İdrar kaçırma ameliyatları (TOT, TVT, sistosel ve pelvik taban onarımları)

• Aşırı aktif mesane tedavileri

Çocuk Ürolojisi

• İnmemiş testis ameliyatları

• Endoskopik taş cerrahisi

• Vezikoüreteral reflü (VUR) ameliyatları

• İdrar kaçırma

Androloji

• Erkek kısırlığı

• Mikroskopik varikoselektomi

• Penis eğriliği ameliyatları

• Cinsel fonksiyon bozukluğu ve Penil protez implantasyonu

Sertifikalar

2005 "Uygulamalı Laparoskopi kursu". GATA, Ankara

2008 "Laparoscopy, Retroperitoneoscopy, Laser and Endourology". SLK Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn, Germany

2008 "Basic and Advance Course in Robotic Surgery". 5th European Robotic Urology Symposium, Prague

2015 HoLEP Laser Prostatectomy Course. Policlinico Abano Terme. Padova, Italy

2016 HoLEP Laser Prostatectomy Course. Sana Klnikum Hof. Germany

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

European Association of Urology (EAU)

International Continence Society (ICS)

Endourology Society The Turkish Urological Laparoscopy Group (TURKUROLAP)

International platform for Robotic & Laparoscopic Urology & Endosurgery

Ürolojik Cerrahi Derneği

Türk Üroloji Derneği Endoüroloji Derneği

Kontinans Derneği

Üroonkoloji Derneği

Türk Androloji Derneği

Eğitmen Olarak Katıldığı Kurslar

1. Prostat Kanseri Tedavisi (Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu), İstanbul, 2000.

2. Üreteroskopi Kursu, İstanbul, 29-30 Mart 2001.

3. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 27-30 Eylül 2001.

4. 6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 27-30 Mart 2002.

5. Erkek İnfertilitesinde Varikosel (Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu), İstanbul, 29 Kasım 2002.

6. Genital anatomi. İstanbul Üniversitesi Androloji ABD eğitim seminerlerinde konuşmacı. 2002.

7. Ürojinekoloji (Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu), İstanbul, 25 Ocak 2003.

8. 6. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 25-28 Eylül 2003.

9. İnkontinans Kursu, Ankara, 19-20 Mayıs 2004.

10. Ankara Üroloji Günleri, Uygulamalı Laparoskopi Kursu, GATA, Ankara, 7-16 Şubat 2005.

11. 7. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 22-25 Eylül 2005.

12. 8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, 12-16 Nisan 2006.

13. II. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu ve Kursu, GATA, Ankara, 19-25 Haziran 2006.

14. III. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, GATA, Ankara, 17-19 Mart 2007.

15. IV. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, GATA, Ankara, 6-9 Aralık 2007.

16. “Laparoscopy, Retroperitoneoscopy, Laser and Endourology” SLK Kliniken Heilbronn GmbH, Heilbronn, Germany. 04.02.2008 – 11.04.2008.

17. VI. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, GATA, Ankara, 24-27 Ekim 2008.

18. Basic and Advance Course in Robotic Surgery. 5th European Robotic Urology Symposium, 10-12 september Prague, 2008.

19. VII. Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu, GATA, Ankara, 2-5 Nisan 2009.

20. Marmara bölgesi uzmanlık öğrencileri eğitim kursu. İşeme fizyolojisinin bilinmesi hastalıkların tanınmasında ne kadar önemlidir? 6–7 Haziran 2009, İstanbul.

21. 8. ULUSLARARASI ENDOÜROLOJİ KONGRESİ - ANTALYA / TÜRKİYE . Üreteral taşların proksimal migrasyonunda önemler: teknik ve ipuçları. 4 Kasım-7 Kasım 2009

22. Marmara Üroloji Derneği Her Yönüyle Prostat Bilimsel Toplantısı - İstanbul. Erkekte alt üriner sistem semptomları. Mesane mi? Prostat mı? Panel 2–3 Temmuz 2010

23. Atina Laparoskopi Toplantısı. Atina. 16-18. Eylül. 2010

24. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul. Dünden izlenimler; Laparoskopik - Robotik Üroloji. 30 Ekim- 3 Kasım, 2010.

25. III. Marmara Bölgesi Laparoskopi Eğitim Kursu, İstanbul. 28 Mart-1 Nisan 2011.

26. XIV. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu ve Sempozyumu. Ankara ve Gaziantep, 7-10 Nisan, 2011.

27. KONTİNANS DERNEĞİ BÖLGESEL TOPLANTISI, BALIKESİR. Nörojen Mesane: Depolama ve Boşaltım Bozukluklarında Tedavi. 16 NİSAN 2011

28. 15th International Courses & Workshops on Advanced Laparoscopic Urology. Cluj Napoca, Romania. 27-30 April, 2011.

29. 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 5-9 Ekim 2011 Ankara. Laparoskopide enerji kaynakları.

30. II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi. 8-11 Aralık 2011, Antalya. Alt üriner sistem, benign prostat hipertrofisi ve erektil fonksiyon ilişkisi.

31. 19. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu ve Sempozyumu. Ankara, 12-14 Nisan, 2012.

32. 21st. International Courses & Workshops on Advanced Laparoscopic Urology. Cluj Napoca, Romania. 4-7 October, 2012.

33. ESUT Basic Laparoscopy hands-on-training course. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013.

34. 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium. 20-21 September 2013. İzmir. Turkey.

35. Approach to small renal masses, laparoscopic surgery 5. Üroonkoloji Kış Kongresi. Avrasya Üroonkoloji Derneği. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013

36. Multi-centric outcomes of laparoscopic partial nephrectomy. 5. Üroonkoloji Kış Kongresi. Avrasya Üroonkoloji Derneği. Üsküp, Makedonya. 30 Ocak- 3 Şubat 2013

37. The Annual Conference of Mediterranean and Gulf Urological Forum (MGUF). 2 - 5, 2013 in Istanbul, Turkey.

38. Challenges in Laparoscopy & Robotics The European Congress of Laparoscopy and Robotics June 4-5-6 2015

39. Bölgesel retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 15 Temmuz 2016

40. Üriner sistem taş hastalıkları 2. retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 10-11 Şubat 2017

41. Bölgesel retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 17 Mart 2017

42. Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Uygulamalı Kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 7-8 Nisan 2017

43. Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Uygulamalı Kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 22-23 Aralık 2017

44. 43rd Advanced Applied Laparoscopic Urology Course. Center of Advanced Simulation & Education (CASE). Acıbadem University. İstanbul. 20-21 August 2017

45. Bölgesel retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) kursu. İzmir Medical Park Hastanesi. 9 Şubat 2018

46. Laparoscopic kidney surgery course. İzmir Medical Park Hastanesi. 2-3 March 2018

47. 8th Eurasian Uro-Oncology Congress. Tbilisi, Georgia. 28 July- 1 June 2018.

48. Benign prostat hiperplazi tedavisinde canlı cerrahiler (HoLEP lazer) eşliğinde güncelleme toplantısı. İzmir Medical Park Hastanesi. İzmir. 15 Eylül 2018

49. Canlı cerahi eşliğinde BPH oturumu: HoLEP toplantısı. Acıbadem Hastanesi, Ankara. 29 Eylül 2018

Kitaplar

1. Tokuç R, Başok E.K, İlhan Aİ. “Arteriyel erektil disfonksiyonda cerrahi tedavi” Androloji serisi–1. Erkek Seksüel Disfonksiyonu. Editör: Sedat Tellaloğlu, Ateş Kadıoğlu. Nobel Kitabevleri LTD. Sayfa: 169-172, 2000.

2. E. K. Başok, N. Atsü, R. Tokuç, “Hormonal değerlendirme”, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Editör: Ateş Kadıoğlu, Murad Başar, Bülent Semerci, İrfan Orhan, Ramazan Aşçı, M. Önder Yaman, Selahattin Çayan, Mustafa F. Usta, Mustafa Kendirci. Türk Androloji Derneği Yayını. Acar Matbaacılık. Sayfa: 150-161, 2004.

3. Tokuç R, Başok E. “Kriptorşidizm”, Temel Üroloji. 3. Baskı. Editör: Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 401-408, 2007.

4. Tokuç R, Başok E. “Hidrosel ve herni”, Temel Üroloji. 3. Baskı. Editör: Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 408-409, 2007.

5. Tokuç R, Başok E. “Kriptorşidizm”, “Hidrosel ve herni”, Temel Üroloji Cep Kitabı. Editör: Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 298-303, 2008.

6. Asıf Yıldırım, Erem Kaan Başok, Reşit Tokuç. Ürolojik acillerde uygulanan prosedürler. Ürolojik Aciller. Editör: Mete Kilciler. Habitat Yayıncılık. Sayfa: 181-193, 2010.

7. Erem Kaan Başok, Asıf Yıldırım, Reşit Tokuç. Genitoüriner travmada görüntüleme yöntemleri. Ürolojik Aciller. Editör: Mete Kilciler. Habitat Yayıncılık. Sayfa: 89-96, 2010.

8. Tokuç R, Başok E K. “Kriptorşidizm”, Temel Üroloji. 4. Baskı. Editör: Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 423-430, 2011.

9. Tokuç R, Başok E K. “Hidrosel ve herni”, Temel Üroloji. 4. Baskı. Editör: Kadri Anafarta, Yaşar Bedük, Nihat Arıkan. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 431-431, 2011.

10. Erem Kaan Başok “Laparoskopik giriş teknikleri”, Laparoskopik Üroloji Kitabı, Editör: İ. Yaşar Özgök, Birinci basım. Sayfa: 158 – 174, 2012.

11. Erem Kaan Başok. Üreter darlıkları. Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. Ürolojik Cerrahi Derneği. Sayfa: 186-193. 2012.

12. Sarp Korcan Keskin, Erem Kaan Başok. Taş hastalığında laparoskopik cerrahi: teknik ve sonuçlar. Laparoskopik Üroloji. Inderbir S. Gill. Çeviri editörü: Mete Kilciler. Habitat Yayıncılık. Sayfa: 238-250, 2012.

13. Serhat Dönmezer, Erem Kaan Başok. Üroloji aciller. Mezuniyet sonrası ve mecburi hizmet. Hekim el kitabı. Güneş Tıp Kitabevleri. Sayfa: 259-267, 2015.

14. Serhat Dönmezer, Erem Kaan Başok, Ali Erol. Taş hastalığı ve Obezite. Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi. Türk Üroloji Akademisi Yayını. Sayfa: 331-339, 2015.

15. Erem Kaan Başok. Üreter darlıkları. Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı. Sayfa: 291-301, 2015.

Yurtdışı Bilimsel Yayınlar

1. Yıldırım, E. K. Başok, T. Gülpınar, C. Gürbüz, R. Tokuç. “Tissue reactions of 5 sling materials and tissue material detachment strength of 4 synthetic mesh materials in a rabbit model.” J. Urol., 174, 2034-2040 (2005).

2. E. K. Başok, A. Yıldırım, N. Atsü, C. Gürbüz, R. Tokuç. “The surgical results of the pubovaginal sling procedure using intravaginal slingplasty (IVS) for stress urinary incontinence.” Int. Urol. Nephrol., 38, 507-512 (2006).

3. E. K. Başok, A. Yıldırım, N. Atsü, A. Başaran, R. Tokuç. “Cadavaric fascia lata versus intravaginal slingplasty for the pubovaginal sling: surgical outcome, overall success and patient satisfaction rates.” Urol. Int., 80, 46-51 (2008).

4. E. K. Başok, A. Yıldırım, N. Atsü, S. Göçer, R. Tokuç. Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with polydimethysiloxane in adult: location and appearance of the ureteric orifice have a role on the success rate.” Urol. Int., 80, 279-282 (2008).

5. E. K. Başok, A. Başaran, N. Atsü, A. Yıldırım, R. Tokuç. “Are the new generation biphosphonates effective for the inhibition of calcium oxalate stone formation in a rat model?” Urol. Int., 81, 325-329 (2008).

6. Yıldırım, E. K. Başok, A. İ. İlhan, A. Başaran, M. M. Rifaioğlu, R. Tokuç. The impact of urinary drainage on the development of anastomotic stricture after radical retropubic prostatectomm.” Int. Urol. Nephrol., 40, 667-673 (2008).

7. Yıldırım, E. K. Başok, A. Başaran, R. Tokuç. “Gangrene of distal penis after the implantation of malleable penile prosthesis in a diabetic patient.” Adv. Ther., 25, 143-147 (2008).

8. E. K. Başok, A. Yıldırım, R. Tokuç. Type I and II circumcaval ureter in children: experinece in three cases.” Adv. Ther., 25, 375-379 (2008).

9. E. K. Başok, A. Başaran, C. Gürbüz, A. Yıldırım, R. Tokuç. “Can bipolar vaporization be considered an alternative energy source in the endoscopic treatment of urethral stricture and bladder neck contracture?” Int. Braz. J. Urol., 34, 577-586 (2008).

10. E. K. Başok, M. M. Rifaioğlu, N. Atsü, A. Yıldırım, A. Başaran, R. Tokuç. “Percutaneous nephrolithotomy management of kidney with the history of previous ureterocalicostomy.” Am. J. Case Rep., 9, 288-291 (2008).

11. E. K. Başok, M. M. Rifaioğlu, N. Atsü, G. Kantarcı, A. Yıldırım, R. Tokuç. “Assessment of female sexual dysfunction and quality of life in predialysis, peritoneal dialysis, hemodialysis and renal transplant patients.” Int Urol Nephrol., 41 (3): 473-81, (2009).

12. Huri E, Basok EK, Uğurlu O, Gurbuz C, Akgül T, Ozgök Y, Bedir S. Experiences in laparoscopic removal of upper ureteral stones: multicenter analysis of cases, based on the TurkUroLap Group. J Endourol. Aug;24 (8):1279-82, (2010).

13. Divrik RT, Türkeri L, Sahin AF, Akdoğan B, Ateş F, Cal C, Baltacı S and Members of the Urooncology Association. Prediction of Response to Androgen Deprivation Therapy and Castration Resistance in Primary Metastatic Prostate Cancer. Urol Int. 88 (1): 25-33. (2012).

14. Ozkanli S, Yildirim A, Zemheri E, Keskin SK, Basok EK. Osseous metaplasia and bone marrow elements in a case of renal cell carcinoma. Case Rep Urol. 2012:649257

15. Yaycioglu O, Eskicorapci S, Karabulut E, Soyupak B, Gogus C, Divrik T, Turkeri L, Yazici S, Basok E, Ozen H, et al. Society of Urooncology Study Group for Kidney Cancer Prognosis. A preoperative prognostic model predicting recurrence-free survival for patients with kidney cancer. Jpn J Clin Oncol. 2013 Jan;43(1):63-8.

16. Orhon ZN, Devrim S, Celik M, Dogan Y, Yildirim A, Basok EK. Comparison of recovery profiles of propofol and sevoflurane anesthesia with bispectral index monitoring in percutaneous nephrolithotomy. Korean J Anesthesiol. 2013 Mar;64(3):223-8.

17. Verim L, Yildirim A, Basok EK, Peltekoglu E, Pelit ES, Zemheri E, Tokuc R. Impact of PSA and DRE on histologic findings at prostate biopsy in Turkish men over 75 years of age. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(10):6085-8.

18. Basok E, Serhat Donmezer, Ali Erol. Recent Advances in Percutaneous Nephrolithotomy EMJ Urol. 2014;1: 83-89.

19. Acar C, Bilen C, Bayazit Y, Aslan G, Koni A, Basok E, Kaplan M. Quality of life survey following laparoscopic and open radical nephrectomy. Urol J. 2014 Nov 30;11(6):1944-50.

20. Basok EK, Basok BI, Pelit ES, Yildirim A, Isman FK, Caskurlu T (2015) Data do not support the use of elevated urinary nerve growth factor and fractalkine levels as diagnostic and prognostic biomarkers for women with overactive bladder.Bladder 2(1):e8. doi: 10.14440/bladder.2015.36

yurtiçi dergilerde 34 yazısı, yurtdışı 23 ve yurtiçinde 65 bildirisi bulunmaktadır